Iranian Agriculture News Agency

مدیر پیشران برون سپاری فعالیت‌های قابل واگذاری سازمان جهاد کشاورزی استان قزوی

مدیر پیشران برون سپاری فعالیت‌های قابل واگذاری سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تصدی گری‌های مراکز جهاد کشاورزی بر اساس اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌های غیردولتی برون سپاری می‌شود.

تصدی گری‌های جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی برون سپاری می‌شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، فرامرز حریری مقدم روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود: برای اولین بار در این استان برون سپاری تصدی گری‌های مراکز جهاد کشاورزی با محوریت استفاده از ظرفیت‌های مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در دست اقدام است.

وی اضافه کرد: برون سپاری فعالیت‌ها، واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی، اجرای سیاست های اصل ۴۴ و چابکسازی سیستم اداری از دیگر اهداف این واگذاری است.

حریری مقدم بیان داشت: احصاء نظام تعرفه ای و اخذ مجوزهای لازم برون‌سپاری مطابق با متن مصرح در ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله موارد در دست اقدام برای تحقق این مهم است.

به گفته این مدیر پیشران در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، استفاده از توان بخش خصوصی با توجه به محدودیت منابع مالی و انسانی در جهت ایجاد اشتغال و بهره وری و توسعه پایدار بخش کشاورزی ضروری است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید