Iranian Agriculture News Agency

مسئول سامانه دیمزارهای کشور در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)

تصمیم سازی با ثبت اطلاعات در سامانه دیمزارهای جهش تولید میسر می شود

مسئول سامانه دیمزارهای کشور در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) گفت : برنامه ریزی و تصمیم سازی مناسب با ثبت اطلاعات در سامانه دیمزارهای جهش تولید میسر می شود بنابراین بایستی توجه ویژه به این امر شود.

تصمیم سازی با ثبت اطلاعات در سامانه دیمزارهای جهش تولید میسر می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، مهدی دوست کامیان در نشست طرح جهش تولید در دیمزارها با بیان این مطلب افزود : برای اینکه برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسبی را پایه ریزی کنیم نیازمند داده  های درست و صحیح هستیم که با ورود اطلاعات کشاورزان و کارشناسان در سامانه دیمزارها می باشد.

وی اظهار داشت: این سامانه شامل اطلاعات کشاورز ،  زمین( مزرعه) ، ثبت قرارداد با کشاورز و کلیه فرآیندهای کاشت تا برداشت محصول است که مبنای عملکرد هر سازمان در طرح جهش تولید ، این اطلاعات ثبت شده است.

دوست کامیان یادآور شد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، حفظ کشور از تکانه های اقتصادی و توانمند سازی اقتصاد روستایی طرح جهش تولید در دیمزارها را در کشور آغاز و دنبال می کند.

وی اضافه کرد : این طرح از زمانی در کشورکلید خورد که ما کمترین حجم تولید در کشور در دیمزارها را داشتیم در صورتی که در دنیا بیشترین حجم تولید در دیمزارها ۶۰ الی ۷۰ درصد است در کشور ما ۱۰ درصد بودکه چنین خلایی باعث شد  تا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) این طرح را پیشنهاد دهد.

این مسئول تصریح کرد : هدف از اجرای این طرح بحث امنیت غذایی است که با کمک وزارت جهاد کشاورزی سعی می شود تا دغدغه های کشور در امنیت غذایی مرتفع شود.

وی جلوگیری از خروج ارز از کشور و اشتغالزایی را از دیگر مزایای اجرای این طرح ذکر کرد.

مسئول سامانه دیمزارهای کشور در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) کشور با بیان اینکه عمده کشاورزانی که در دیمزارها فعالیت دارند از قشر ضعیف جامعه و در روستا هستند گفت: در این طرح سعی شده تا بتوانیم خدماتی را به روستاییان و کشاورزان ارائه دهیم تا باعث اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت شود.

وی ارائه آموزشهای رایگان، تامین بذر، کود ، سم و نهاده ها را از مهمترین حمایت های ستاد اجرایی فرماندحضرت امام (ره )  در طرح جهش تولید در دیمزارها دانست.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید