Iranian Agriculture News Agency

اختصاص۶۰ هزار هکتار از مزارع استان قزوین به طرح جهش تولید

مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین در سال زراعی جاری در طرح جهش تولید به زیر کشت می رود .

اختصاص۶۰ هزار هکتار از مزارع استان قزوین به طرح جهش تولید

به گزارشخبرنگار ایانا در  استان قزوین، حسن جلیلوند در نشست طرح جهش تولید که با حضور مهدی دوست کامیان  مسیول سامانه دیمزارهای کشور در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ، راه انجام معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، مدیران و کارشناسان در مجموعه باغستان برگزار شد افزود: از این میزان ۴۰ هزارهکتارگندم ، ۷ هزار هکتارجو ،۴ هزار هکتار نخود ،۶ هزار هکتارعدس ، ۴۰۰هکتار دانه های روغنی، ۲هزار هکتارعلوفه یکساله دیم (ماشک، خلر، گاودانه و تریتیکاله) و گیاهان دارویی در سطح ۶۰۰ هکتار است.

وی اظهار داشت: عقد قرارداد طرح جهش تولید در دیمزارها با مراکز جهاد کشاورزی و کارشناسان پهنه و ثبت در سامانه دیمزارها و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن کلیه سطوح زیر کشت طرف قرارداد طرح از مهمترین شاخص های فنی این طرح است.

جلیلوند با بیان اینکه زارعین بایستی این طرح رابصورت کشت مستقیم و بدون شخم و با کارنده های مستقیم انجام دهند افزود: برای کشت محصولات در این طرح می بایست حداقل ۳۰درصد از سطح مزرعه پوشیده از بقایای کشت سال قبل باشد.

وی بهینه سازی تناوب ، استفاده از ارقام زراعی مناسب، رعایت زمان مناسب کاشت پیش از بازش های موثر پاییزه ، استفاده از کودهای بذر مال برای بذور خود مصرفی و رعایت فرمول کودی و مبارزه بهنگام با عولمل زیان رسان شامل علفهای هرز، آفات به ویژه سن مادر و بیماری های محصولات مختلف را از مهمترین شاخص های فنی برای ورود کشاورزان در طرح جهش تولید در دیمزارها در سال زراعی جاری دانست.

وی بر لزوم اهمیت بیمه محصولات زراعی تاکید کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید