Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: کشاورزان نسبت به جمع آوری بقایای پلاستیک از مزارع کشاورزی خود اقدام کنند.

زارعین بقایای پلاستیک را از مزارع کشاورزی جمع آوری کنند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، علی راه انجام افزود: در راستای استفاده بهینه از منابع آبی و نهاده های کشاورزی و پیش رس‌کردن سبزی و صیفی و محصولات جالیزی و همچنین کاهش احتمال سرمازدگی در ابتدای فصل بهار؛ استفاده از مالچ پلاستیکی در برخی مزارع سبزی ، صیفی و جالیزی با شرط جمع‌آوری بقایای پلاستیک پس از برداشت محصول در اراضی کشاورزی استان انجام شده است.

وی اظهار داشت: گاها مشاهده شده که بقایای پلاستیکی در تعدادی از اراضی کشاورزی پس از برداشت محصولات باقی مانده که کشاورزان بایستی هر چه سریعتر نسبت به جمع آوری بقایای پلاستیک در اراضی کشاورزی اقدام کنند.

راه انجام از کشاورزان استان خواست: به منظور حفظ و صیانت از منابع آب و خاک، حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی و همچنین حفظ اراضی کشاورزی هرچه سریعتر نسبت به پاکسازی اراضی از بقایای پلاستیک اقدام کنند و در غیر اینصورت عواقب ناشی از هر گونه آلودگی زیست محیطی در اراضی کشاورزی بر عهده مالک آن زمین خواهد بود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید