Iranian Agriculture News Agency

نشست الگوی کشت با موضوع تولید محصولات علوفه ای در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد

برگزاری نشست الگوی کشت با موضوع تولید محصولات علوفه ای در استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین در این نشست که با حضور معاونین تولیدات گیاهی و دامی سازمان، مدیران و کارشناسان فنی و مدیران پروژه الگوی کشت، کشاورزی قراردادی و کشت فراسرزمینی، برنامه ریزی تولید و خودکفایی دانش بنیان علوفه دام و طیور برگزار شد در خصوص میزان نیاز استان در تولید علوفه با توجه به تعداد واحدهای بهره برداری دام و طیور، پتانسیل تولید استان در علوفه مورد نیاز با توجه به منابع آب و خاک، جایگزینی علوفه های کم آب بر با علوفه های با نیاز آبی بالا، تغییر جیره غذایی با توجه به محصولات علوفه ای جدید و استفاده از کشت مخلوط گیاهان علوفه ای مطالبی ارائه شد.

در این نشست مقرر شد میزان دقیق نیاز استان در انواع محصولات علوفه ای و نوع محصولاتی که قابلیت استفاده در جیره غذایی دام دارند احصا شده و متناسب با ظرفیت منابع آب و خاک استان الگوی کشت آن تدوین شود.

همچنین مقررشد با بهره گیری از ظرفیت کشت و صنعت ها برخی پروژه های پایلوت بمنظور امکان سنجی و ترویج کشت برخی از محصولات علوفه ای جدید و کاربرد آن ها در جیره غذایی دام اجرایی شود و همچنین برنامه ریزی لازم برای ترویج روش‌های نوین کشت ذرت، توسعه کشت مخلوط گیاهان علوفه ای، اعمال کشت قراردادی و توسعه کشت گیاهان علوفه ای کم آب بر انجام شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید