Iranian Agriculture News Agency

انجام شد

روز انتقال یافته های تحقیقاتی زیتون ویژه باغداران توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان در منطقه طارم سفلی شهرستان قزوین برگزار شد.

برگزاری روز انتقال یافته های تحقیقاتی زیتون در منطقه طارم سفلی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، این کارگاه آموزشی که در باغات زیتون بهره برداران منطقه طارم با حضور محققین و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و کارشناسان فنی سازمان برگزار شد در خصوص آخرین یافته‌های تحقیقاتی محصول زیتون در زمینه احداث باغ، جوان‌سازی و سرشاخه کاری زیتون، مبارزه با آفات و بیماری‌ها و تغذیه درختان مطالبی ارائه شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید