Iranian Agriculture News Agency

در راستای هم اندیشی و همفکری با واحدهای تخصصی سازمان، دومین نشست الگوی کشت در مدیریت آب و خاک سازمان برگزار شد.

برگزاری نشست الگوی کشت در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین این نشست با هدف بررسی وضعیت موجود منابع آبی، تجربیات و اقدامات انجام شده در تدوین و پیاده سازی الگوی کشت و تبیین الزامات و چالش های آب و خاک برگزار شد.

همچنین در این نشست درخصوص راهکارهای مختلف اجرایی کردن الگوی کشت در استان بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است؛ دشت قزوین از گذشته دارای الگوی کشت در اراضی تحت شرب شبکه آبیاری بوده که طی سال‌های اخیر مورد بازنگری قرار گرفته و از الگوهای موفق در سطح کشور می باشد که می‌توان با بهره گیری از تجارب و وجود کارشناسان خبره برای پیاده سازی الگوی کشت در اراضی تحت شرب چاهها استفاده کرد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید