Iranian Agriculture News Agency

کارشناسان فنی مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی از طرح های شاخص زراعی شهرستان آبیک بازدید کردند

بازدید کارشناسان فنی از طرح های شاخص زراعی شهرستان آبیک

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک در حاشیه این بازدید گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و ضرورت حفظ منابع آبی از طریق کشت محصولات کم آب بر، این مدیریت کشت سورگوم و کینوا را در قالب مزارع آزمایشی در سطح دو هکتار و چهار هزارمترمربع در دستور کار خود قرار داده است.

محسن خیرخواه افزود: همچنین با توجه به فراهم بودن بستر صادرات انواع سبزی و صیفی، هم اکنون در این شهرستان در سطح ۱۴۳ هکتار کاهو با استفاده از روش های آبیاری نوین کشت شده که بخشی از تولید آن به کشورهای همسایه صادر می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید