Iranian Agriculture News Agency

بازدیدهای دوره‌ای و سرزده از واحدهای اداری تابعه سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین آغاز شده است.

بازدید دوره‌ای از واحدهای جهاد کشاورزی تابعه استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین،در این بازدیدها حمیدرضا عزتی معاون بهبود تولیدات دامی، سعید اسدی مشاور رئیس سازمان در امور توسعه راهبردی، فرامرز حریری مقدم رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و علی میرزایی مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان حضور داشتند.

در بازدید امروز مراکز جهاد کشاورزری خرمدشت و آبگرم از توایع شهرستان تاکستان و آوج و مدیریت جهادکشاورزی مورد بازدید قرار گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.

در این بازدیدهای وضعیت عمومی ادارات زیر مجموعه و وابسته به سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از نظر کمی و کیفی و همچنین شناسایی نقات ضعف و قوت مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید