Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: شهرستان آوج دارای اراضی حاصلخیزی است که تبدیل کردن آن به قطب زراعت استان قزوین در اولویت جهاد کشاورزی قرار دارد.

تبدیل آوج به قطب زراعت استان قزوین در اولویت جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرنگار ایانا در قزوین، علی راه انجام روز چهارشنبه در برنامه بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آوج افزود: تجربه طرح جهش تولید در شهرستان آوج نشان داد که ظرفیت‌های خوبی در این شهرستان وجود دارد.

وی اضافه کرد: زمین‌های زراعی شهرستان آوج برای انجام کشاورزی نوین بکر بوده و می‌توان با کمک دانش روز اتفاقات بسیار خوبی را در حوزه زراعت رقم زد.

راه انجام بیان کرد: خوشبختانه مراکز خرید دارای کد ثبتی هستند و این موجب نهادینه ساختن خرید گندم در سال‌های آینده خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید