Iranian Agriculture News Agency

یک مورد بنای غیرمجاز (ویلا) روز پنجشنبه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی در شهرستان قزوین قلع و قمع شد.

یک مورد بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی قزوین قلع و قمع شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، این بنای غیرمجاز که در اراضی کورانه قرار داشت، با حضور رئیس کل دادگستری استان قزوین، معاون دادستان مرکز استان، مدیر امور اراضی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین به دستور قضایی و هماهنگی با نیروی انتظامی و اداره راهداری قزوین تخریب و قلع و قمع شد.

به گفته سعید صالحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین، اجرای این قلع و قمع در راستای احکام قطعیت یافته و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی صورت گرفته و این روند همچنان با هدف حفاظت از اراضی کشاورزی ادامه دارد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید