Iranian Agriculture News Agency

در راستای افزایش دانش بهره‌برداران؛

در راستای افزایش دانش بهره‌برداران؛ بهره برداران شهرستان آوج با مدیریت تغذیه گیاهی گندم در مزارع کشاورزی آشنا شدند.

بهره برداران شهرستان آوج با مدیریت تغذیه گیاهی گندم در اراضی گشاورزی آشنا شدند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در مراسم روز مزرعه که در سایت الگویی ترویجی روستای نجف‌آباد از توابع این شهرستان برگزار شد ۴رقم گندم دیم صدرا، باران، هشترود و آذر۲ کشت شده و علیرغم کاهش نزولات آسمانی رقم باران نسبت به سایر ارقام گندم دیم عملکرد بهتری دارد و نسبت به خشکی و بارندگی کم مقاوم تر است.

هدف از این سایت‌الگویی ترویجی معرفی ارقام مقاوم به خشکی با عملکرد بالا و نحوه تغذیه مزارع گندم دیم است.

گفتنی است؛ در سال زراعی جاری۵ سایت الگویی ترویجی با عنوان مقایسه عملکرد ارقام گندم دیم و مدیریت تغذیه گیاهی در اراضی این شهرستان ایجاد شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید