Iranian Agriculture News Agency

کارشناسان فنی از مزارع کشت کاهو و اسفناج مجهز به سامانه آبیاری تحت فشار در شهرستان البرز بازدید کردند.

بازدید کارشناسان فنی از مزارع کشت کاهو و اسفناج مجهز به آبیاری تحت فشار در شهرستان البرز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در حال حاضر 15هکتار از اراضی حسن آباد از توابع این شهرستان به زیر کشت کاهو و اسفناج رفته که مجهز به سامانه آبیاری تحت فشار( تیپ) است.

کاهو در آب و هوای سرد رشد رویشی مطلوبی دارد پیچیده می شود در نتیجه این شهرستان برای کشت این محصول ، پتانسیل مناسبی دارد.

همچنین با وجود امکانات و شرایط مطلوب منطقه، امکان تهیه انواع سبزی و صیفی مرغوب در مزارع کشاورزی این شهرستان فراهم است که بایستی از ظرفیت و استعداد مناسب شهرستان در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی حرکت کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید