Iranian Agriculture News Agency

در راستای اجرای طرح جهش تولید؛

در راستای اجرای طرح جهش تولید؛ روز مزرعه مقایسه عملکرد ارقام گندم دیم و کشاورزی حفاظتی در سایت الگویی ترویجی ایران سیمیت برگزار شد.

برگزاری روز مزرعه مقایسه عملکرد ارقام گندم دیم در شهرستان آوج

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در این طرح که با حضور کارشناسان فنی سازمان و مرکز تحقیقات و بهره برداران در روستای چاه برف مرکز کلنجین از توابع این شهرستان برگزار شد کشاورزان با عملکرد ارقام جدید گندم دیم (۷ رقم)) آشنا شدند.

همچنین در این سایت الگویی پنج رقم جدید نخود دیم نیز کشت شده که بهره برداران با عملکرد این ارقام نیز آشنا شدند.

گفتنی است؛ این سایت الگویی، کشاورزی حفاظتی به مدت چهار سال در حال اجرا است و عملکرد محصولات دیم با اجرای کشاورزی حفاظتی نیز در دست اقدام است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید