Iranian Agriculture News Agency

بمنظور نظارت بر عملکردسم فروشی ها؛

بمنظور نظارت بر عملکردسم فروشی ها؛ از ۹ واحد سم فروشی فعال در سطح شهرستان البرز بازدید شد .

بازدید از ۹ واحد سم فروشی فعال در شهرستان البرز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، این بازدیدها با هدف نظارت بر عدم فروش سموم قاچاق و تقلبی، سموم تاریخ گذشته، تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری، شرایط بهداشتی اعم از داشتن جعبه کمک های اولیه و رعایت پروتکل بهداشتی برای مقابله با کرونا ، حضور مسئول فنی در فروشگاه و نحوه نگهداری سموم و با رعایت استانداردهای لازم در فروشگاه انجام شده است.

همچنین بازرسی و پایش فروشگاه¬های عرضه سموم کشاورزی با هدف مدیریت صحیح مصرف سموم و کود های شیمیایی ، کاهش آلودگی زیست محیطی در این شهرستان ادامه دارد.

گفتنی است؛ این طرح با همکاری جهاد کشاورزی و سازمان صمت اجرا شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید