Iranian Agriculture News Agency

سرپرست امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

سرپرست امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: توقف ساخت و ساز برای ۲۰ بنای غیر مجز در اراضی کشاورزی شهرستان تاکستان صادر شد.

اخطار توقف ساخت و ساز برای ۲۰ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان تاکستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، رحماندوست افزود: در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و همچنین دهگردشی اتجام شده برای بناهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی که شامل دیوارکشی غیرمجاز در باغات فارسجین بخش ضیاآباد از توابع این شهرستان بود اخطار توقف ساخت و ساز صادر شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید