Iranian Agriculture News Agency

کارشناسان دفتر زراعت وزارت جهاد کشاورزی از طرح نظام‌های گندم بنیان (ایران سیمیت) شهرستان آوج بازدید کردند.

بازدید کارشناسان فنی وزارت جهاد کشاورزی از طرح های نظام های گندم بنیان شهرستان آوج

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، این بازدید از محصولات دیم کشت شده در سایت الگویی ترویجی (ایران سیمیت) روستای چاه برف شهرستان آوج  انجام شده است.

در این سایت الگویی ۱۴ رقم گندم دیم، ارقام پابلند نخود دیم، گلرنگ دیم و سایر محصولات دیم کشت شده است.

هدف از اجرای این سایت الگویی مقایسه عملکرد ارقام محصولات دیم و شناسایی ارقام پرمحصول است.

 همچنین در این سایت الگویی کشاورزی حفاظتی اجرا شده است.

گفتنی است؛ این طرح طی چهار سال متوالی در سطح10 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان در حال اجرا است که طی این مدت، آموزش های لازم در قالب روز مزرعه و بصورت انفرادی در این سایت الگویی به کشاورزان ارائه شده که شناسایی ارقام پر محصول گندم دیم باران، هشترود و صدرا که نسبت به رقم آذر۲ به خشکی مقاوم تر می باشد  از مهمترین مزایای اجرای این سایت الگویی است.

همچنین با بازدیدهایی انجام شده توسط کشاورزان از این سایت الگویی، کشت‌های بدون شخم در منطقه افزایش یافته است .

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید