Iranian Agriculture News Agency

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان به همراه مدیر زراعت و کارشناسان فنی سازمان از یک واحد تولیدی بذر گندم در استان قزوین بازدید کردند.

بازدید کارشناسان فنی از یک واحد تولیدی بذر گندم در استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، پیرو دستور معاون وزیر در امور زراعت و موضوعات  جلسات کمیته فنی بذر و همچنین گزارش کمیته کارشناسی پایش بذر استان، از توده های گندم، دپوها و پارت‌های بذری موجود در انبار این واحد تولیدی بذر بازدید بر لزوم اجرای دستورالعمل‌های فنی و بهداشتی و انبا داری و تعیین و تکلیف برخی توده ها تاکید شد.

همچنین در این بازدید راه‌انجام بر اهمیت اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی و هماهنگی و همکاری در زمینه بازدید از مزارع بذری در مرحله گلدهی تاکید شد.

گفتنی است؛ در این بازدید مقرر شد: در سال زراعی جاری این واحد تولیدی بازدید شده  ۳۵۰۰ تن بذور گندم دیم در ارقام و طبقات گوناگون تولید کند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید