Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک از اجرای طرح آزمایشی سموم جایگزین سم رایج مبارزه با آفت سن گندم (دلتامترین) در این شهرستان خبر داد.

اجرای طرح آزمایشی سموم جایگزین سم رایج مبارزه با آفت سن گندم در شهرستان آبیک

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، محسن خیرخواه افزود: این طرح آزمایشی که در منطقه بشاریات‌غربی از توابع این شهرستان برگزار شد با همکاری سازمان حفظ نباتات و موسسه گیاه‌پزشکی کشور در بخش خاکعلی این شهرستان انجام شده است.

وی اظهار داشت: در صورت ارزیابی مثبت نهایی، سمومی مانند افوریا، کلودی (کلوتیانیدین)، پروتئوس، بیسکایا ( تیاکاوپرید)، تیامتوکسام (مموری) جایگزین سم رایج مبارزه با آفت سن (دلتامترین) خواهد شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید