Iranian Agriculture News Agency

کارشناسان فنی جهاد کشاورزی از مزارع گندم، جو و کلزای محدوده مرکز بشاریات غربی ازتوابع شهرستان آبیک بازدید کردند.

بازدید کارشناسان فنی از مزارع گندم، جو وکلزا بشاریات غربی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در این بازدید و پایش مشاهده شد که مبارزه با سن مادر در مزارع تعیین نرم شده انجام و نتیجه مناسب است.

همچنین تشکیل تخم در سن ماده در حال شکل گیری است و تخم ریزی انجام نشده است.

گفتنی است؛ مزارع کلزا نیز پس از مبارزه با شته از وضعیت خوبی برخوردار است.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید