Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان گفت: عملیات مبارزه با آفت سن گندم در سطح 2000 هکتار از مزارع گندم این شهرستان انجام و این روند همچنان ادامه دارد.

مبارزه با سن گندم در 2000هکتار از مزارع گندم تاکستان انجام شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، حشمت رحمانی در ششمین جلسه هماهنگی و هم اندیشی سن گندم با بیان این مطلب افزود: چهار روز زمان طلایی مبارزه با سن مادر تعیین شده  که تمام نیروها بایستی با تمام توان در این طرح مشارکت داشته باشند.

وی پبیش بینی کرد: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده و تجهیز دو مرکز به ادوات مورد نیاز سمپاشی، طی این چهار روز سطوح سمپاشی به 6-5 برابر افزایش یابد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید