Iranian Agriculture News Agency

انجام شد

نماینده تسهیلگران زن روستایی روز سه‌شنبه با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان دیدار و گفت و گو کرد.

دیدار نماینده تسهیلگران زن روستایی با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در قزوین، در دیدار نماینده تسهیلگران زن روستایی با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، مریم مافی زاده تسهیلگر نمونه کشوری و رییس هیات مدیره کانون کشاورزان خبره استان و فاطمه قاسمی مشاور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در امور بانوان حضور داشتند.

در این نشست موضوعاتی در راستای پوشش بیمه تسهیلگران زن روستایی از طریق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، حمایت و تقویت تسهیلگران زن روستایی و همچنین حمایت از صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی مطالبی عنوان شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بر ارتباط دوسویه مشاور رییس سازمان در امور بانوان با تسهیلگران زن روستایی و استفاده بیش از پیش از ظرفیت آنان تاکید کرد و حمایت از زنان روستایی را با اولویت کسب و کارهای خرد ضروری دانست.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید