Iranian Agriculture News Agency

به منظور افزایش دانش علمی؛

بمنظور افزایش دانش علمی؛ کلزاکاران شهرستان تاکستان مدیریت تغذیه گیاهی کلزا در مزارع کشاورزی آشنا شدند.

کلزاکاران شهرستان تاکستان با مدیریت تغذیه گیاهی کلزا در مزارع آشنا شدند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین در روز مزرعه آموزشی مدیریت تغذیه گیاهی کلزا که با حضور کلزاکاران روستای دولت آباد و در مرکز یحیی‌آباد از توابع شهرستان تاکستان برگزار شد در خصوص انواع بذور کلزا، مزایای استفاده از کودهای پایه، ریزمغذی ها و زمان مناسب استفاده از این کودها و کنترل علفهای هرز و آفات از جمله شته مطالبی ارائه شد.

گفتنی است، در مرکز یحیی‌آباد در سال جاری حدود 65هکتار کشت کلزا انجام شده و در حال حاضر در مرحله گلدهی است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید