Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان قزوین گفت: عملیات مبارزه با سن مادر در سطح ۳۰ هزار هکتار از مزارع گندم و جو این شهرستان آغاز شد.

آغازمبارزه با سن مادر در سطح ۳۰ هزار هکتار از مزارع گندم و جو شهرستان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین،  مدیر جهادکشاورزی شهرستان قزوین گفت: تاکنون مبارزه در سطح بالغ بر ۱۰۰۰ هکتار از مزارع گندم با مشارکت بهره برداران در بخش های مرکزی و کوهین ازتوابع این شهرستان انجام شده و همچنان این روند ادامه دارد.

وی افزود:  کارشناسان فنی این مدیریت ومراکز جهاد کشاورزی بطور مستمر و روزانه از مزارع گندم و جو در سطح شهرستان بازدید ودر صورت نیاز به مبارزه با سن مادر به بهره برداران اطلاع رسانی می کنند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان قزوین یادآور شد: سطح زیرکشت گندم و جو (آبی ودیم) در این شهرستان در سال۱۴۰۱-۱۴۰۰ حدود ۳۰ هزار هکتار است و عملیات مبارزه با سن مادر نیز از تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال جاری در مزارع غلات این شهرستان آغاز شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت مبارزه به هنگام با آفت سن و جلوگیری از کاهش عملکرد کمی و کیفی در غلات ، کشاورزان در اسرع وقت با هماهنگی کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه اقدام  کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید