Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: ۲ مورد حکم قضایی ساخت و ساز‌ غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان قزوین اجرا شد.

اجرای ۲ مورد حکم قضایی ساخت و ساز‌ غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین سعید صالحی افزود: در راستای اجرای احکام قضایی قلع و قمع و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با حضور نماینده دادستان ، مستحدثات ۲ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستاهای حمید آباد و میانبر قلع و قمع شد.

با اجرای این احکام قضایی با همکاری شهرداری‌ و نیروی انتظامی صورت گرفت.

ساختمان غیر مجاز در اراضی کشاورزی تخریب و در مجموع ۳۲۰ متر مربع از اراضی کشاورزی آزاد سازی شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید