Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: کشاورزان و بهره برداران این استان برای مدیریت آب کشاورزی باید در چهارچوب الگوی کشت گام بردارند.

کشاورزی در چهارچوب الگوی کشت بهترین شیوه در مدیریت آب است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، رضاافلاطونی در نشست کمیته مشترک آب  کشاورزی استان قزوین افزود: با توجه به کمبود آب کشاورزی و شرایط خشکسالی کشور، هرگونه کشت مازاد و خارج از الگوی کشت با نبود آب روبرو می‌شود.

وی اظهار داشت: اگرچه امسال چاه‌های تلفیقی توانسته کمبود تخصیص آب کشاورزی را تا حدودی جبران کند، اما وضعیت نامناسب آب‌های زیرزمینی به یک مدیریت و نظارت مناسب و جمعی نیاز دارد.

افلاطونی یادآور شد: به طور کلی استان و کشور برای تامین منابع آب باید با بهره‌مندی از دانش روز به سمت بازچرخانی پساب‌ها و مدل‌های جدید کشاورزی پیش برود که بیش از پیش احساس می‌شود.

وی تصریح کرد: وجود تشکل‌های مجرب و با سابقه آب بران در استان قزوین باعث شده تا برون سپاری توزیع آب از سوی کشاورزان به توزیع مناسب و مصرف بهینه منجر شود.

افلاطونی گفت: سد نهب‌ راه‌اندازی شده و باید بر اساس اسناد آب شهرستان بویین زهرا و تاکستان یک حجم آب تعیین کنیم تا حق آبه داران به سهم خودشان برسند.

در این نشست تاکید شد تا هر کاری که لازم باشد انجام بگیرد تا کشاورزان استان بتوانند کشت خودشان را ادامه دهند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید