Iranian Agriculture News Agency

شبکه آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با برگزاری ۵۸۶ عنوان دوره آموزشی در ۱۹۶ روز به میزان ۱۱۷۲ ساعت، بین ۳۸ مرکز در سطح کشور موفق به کسب رتبه دوم و از نظر تعداد دوره و مدرس رتبه برتر کشور را کسب کرد.

کسب رتبه برتر کشور توسط شبکه آموزش کشاورزی استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در گردهمایی ملی شبکه آموزش و شبکه دانش کشاورزی کشور که با حضور معاون وزیر و رییس سازمان تات، رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، معاون علمی و فناوری موسسه، روسای مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، پژوهشگران و مروجان ارشد و محققان معین و مروجان مسؤول پهنه سراسر کشور برگزار شد، از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین به واسطه تلاش دست اندرکاران شبکه آموزش کشاورزی (شاک) این مرکز، مدرسین و محققین آن تقدیر به عمل آمد.

همچنین، در این گردهمایی از احسان شهرامی معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان به عنوان معاون آموزشی برتر کشور بر حسب دوره و مدرس، از علیرضا فخر واعظی به عنوان محقق معین برتر استانی و از سمیه سیاهکالی مرادی کارشناس پهنه مرکز جهاد کشاورزی بشاریات غربی به عنوان مروج پهنه برتر استانی تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است، گردهمایی ملی شبکه آموزش و شبکه دانش کشاورزی کشور، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۸ و ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰، به صورت ویدئو کنفرانس در سراسر کشور برگزار گردید.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید