Iranian Agriculture News Agency

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال بررسی مسائل و مشکلات کشت قراردادی گندم هستیم و در سال های آتی این طرح با کمترین تنش و با شکل بهتری به اجرا در خواهد آمد.

طرح کشت قراردادی گندم بهبود می یابد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، سهراب سهرابی در حاشیه سفر به استان فارس و بازدید از شهرستان مرودشت تصریح کرد: اصل کشاورزی قراردادی بر مبنای ورود صنایع و کارخانجات است اما در شرایط کنونی به دلیل کمبود نیروی کار و ارتباط بهتر کشاورز با مراکز جهاد کشاورزی این کار فعلا به این مراکز محول شده است.

مشاورز وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشت قراردادی گندم در سال زراعی جاری صرفا برای مزارعی که منابع آب پایدار دارند برنامه ریزی شده است، افزود: کشت قراردادی گندم در اراضی دیم و اراضی مشروب از شبکه آب های سطحی فعلا ورود نکرده است.

 سهرابی در بازدید از یک مزرعه طرح مقایسه ارقام گندم با اشاره به اینکه در طرح های مشارکتی و مقایسه ارقام علاوه بر عملکرد سایر شاخصه ها هم باید مد نظر قرار بگیرد، ابراز کرد: در این طرح ها حتما دیدگاه زارعین بررسی شود و از زارعین بخواهید به ارقام کشت شده نمره بدهند.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در بازدید خود به منظور بررسی وضعیت کشت قراردادی گندم و مشکلات سامانه پایش کودی از دیدگاه کارشناسان و عاملین توزیع، از مرکز جهاد کشاورزی حومه شهرستان مرودشت، یک عاملیت توزیع کود و چند مزرعه گندم این شهرستان بازدید کرد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید