Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرامه از کاشت گندم به روش رایزبد برای اولین بار در سطح ۴.۵ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات کاشت در این مزرعه با استفاده از یک دستگاه کشت مخصوص انجام شد.

رایزبد به ناوگان مکانیزه خرامه افزوده شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، ایرج دهقانی با بیان اینکه دستگاه مذکور به منظور ترویج کشت بر روی پشته های بلند در اختیار کشاورزان شهرستان خرامه قرار گرفته است، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان آذر ماه بالغ بر ۶۰ هکتار گندم به روش رایزبد کشت شود.

وی با اشاره به اینکه به کار گیری الگوی کشت مناسب و رعایت میزان بذر مصرفی از راهکارهای افزایش عملکرد در واحد سطح است، ابراز کرد: در مزرعه مذکور بذر گندم رقم سیروان به میزان ۲۲۴ کیلوگرم در هکتار بر روی پشته های بلند و عریض چهار ردیفه کاشته شد.

او توسعه کشت مکانیزه را از اولویت های جهاد کشاورزی برشمرد و اظهار کرد: کشت رایزبد با کاهش عملیات خاکورزی، نامساعد کردن شرایط رشد بیماری های خاکزاد و فعالیت آفات و کاهش ۴۰ درصدی مصرف بذر، هزینه های تولید را به نحو چشمگیری کاهش می دهد.  

به گفته وی؛ حفظ بقایا، بهبود تهویه خاک و کاهش سله بندی و خفگی بذر از دیگر مزایای کشت بر روی پشته های بلند و عریض است.

دهقانی بیان کرد: با توجه به کاهش خطر ماندآبی در آرایش کشت رایزبد و دیگر مزایای اشاره شده استفاده از دستگاه مذکور برای عملیات کشت گندم به کشاورزان توصیه می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید