Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: همزمان با آغاز کشت گندم در این شهرستان کشت قراردادی این محصول نیز شروع شده است و در حال ترویج این موضوع هستیم.

کشت قراردادی گندم به خنج رسید

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، علی علی پور با اشاره به اینکه کاشت گندم در شهرستان خنج از نیمه آبان ماه آغاز شده است، تصریح کرد: امیدواریم تا پایان زمان کاشت گندم بخشی از کشت قریب به 3500 هکتاری گندم آبی به صورت قراردادی انجام شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه کشت قراردادی گندم به منظور حمایت از کشاورزان و تامین مالی بخشی از هزینه های خرید نهاده ها و پوشش بیمه ای انجام می شود، اظهار کرد: کشاورزان به منظور عقد قرارداد به مراکز جهاد کشاورزی به عنوان نماینده شرکت بازرگانی دولتی ایران مراجعه کنند.

به گفته وی؛ اجرای درست کشت قراردادی گندم یکی از برنامه های جدی در حمایت از کشاورزان برای رفع مشکلات کشاورزی در این سال های کم آبی و خشکسالی است.

او با اشاره به هزینه های بالای بذر، کود و سموم مورد نیاز، ابراز کرد: کشاورزان باید با برنامه ریزی درست و با استفاده از علم و دانش کارشناسان پهنه برای سم پاشی، کود دهی و آبیاری زراعت متناسب با منطقه، نسخه مناسب با نواحی کشت خود داشته باشند.

علی پور افزود: دریافت نهاده های کشاورزی مانند کودهای فسفاته، پتاسه و ازته به صورت امانی، بیمه سطوح زیر کشت، خرید تضمینی محصول و نظارت کارشناسان از کاشت تا برداشت محصول از خدمات قابل ارائه در کشت قراردادی گندم است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید