Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان با اشاره به پایان برداشت ذرت علوفه ای گفت: از بالغ بر صد هکتار اراضی زیر کشت ذرت علوفه ای این شهرستان هفت هزار تن محصول برداشت شد.

تولید 7 هزار تن ذرت علوفه ای در سپیدان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مهدی نصیری با بیان اینکه کار برداشت ذرت علوفه ای در شهرستان سپیدان از اواسط شهریور ماه تا اواسط مهر ماه ادامه داشت است، تصریح کرد: بیش از 90 درصد مزارع ذرت علوفه ای این شهرستان در بخش همایجان متمرکز بوده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه علوفه سبز تولیدی برای تهیه سیلو به دامداری های شهرستان سپیدان و دیگر شهرستان های همجوار ارسال شده است، اظهار کرد: سینگل کراس 704 رقم غالب مزارع ذرت علوفه ای بود که زودرس است و سازگاری خوبی با شرایط آب و هوایی منطقه دارد.

وی با اشاره به پر آب بر بودن گیاه ذرت و مواجه با پدیده خشکسالی در سال های اخیر افزود: کشت مکانیزه این گیاه با دستگاه خطی کار پنوماتیک در تمامی سطوح و اجرای آبیاری نواری در 75 درصد مزارع، از جمله اقدامات عملیاتی برای کاهش میزان آب مصرفی و بهبود عملکرد به شمار می آید.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید