Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: برداشت زیتون باغ های این شهرستان از اوایل مهر ماه شروع شده است و تا اواسط آبان ماه نیز ادامه دارد.

کار برداشت زیتون در کازرون آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، حمید رشیدی با اشاره به سطح 90 هکتاری باغ های زیتون شهرستان کازرون تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان برداشت 450 تن محصول از این باغ ها جمع آوری شود.

این مقام مسئول با اشاره به مصارف کنسروی و روغن گیری محصول زیتون شهرستان کازرون اظهار کرد: کنسروالیا، تخم کبکی، دزفول، آمیگدال فولیا، شنگه و آربیکن از انواع زیتون‌های تولیدی باغداران این شهرستان است.

رشیدی با بیان اینکه برای افزایش عملکرد و بهبود وضعیت ارقام نامناسب فعلی، طرح اصلاح، بهسازی و توسعه باغ های زیتون در دستور کار جهاد کشاورزی است، افزود: برنامه های مد نظر را با اجرای عملیات هرس، پیوند و بهبود تغذیه باغ ها اجرایی می کنیم.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید