Iranian Agriculture News Agency

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: در این استان کمیته ای تحت عنوان صیانت از اراضی ملی و دولتی و پیشگیری از تغییر کاربری اراضی تشکیل شده است و در این کمیته همه افراد ذی مدخل در حوزه زمین عضو هستند.

کمیته صیانت از اراضی ملی و دولتی عملکرد مثبتی دارد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، اسماعیل اکبری با بیان اینکه اموراراضی، بنیاد مسکن،  شهرداری، منابع طبیعی و اداره اوقاف  عضو کمیته مذکور هستند، تصریح کرد: هدف از تشکیل این کمیته انسجام بخشی وظایف این ادارات، ایجاد وحدت رویه و تجمیع امکانات لجستیکی بود.

وی ابراز کرد: علی رغم نبود امکانات، کمیته در این چند ماه گذشته با هماهنگی که بین ادارات انجام شد شاید به اندازه یکی دو سال گذشته عملکرد مثبتی داشت اگرچه در وسعت جرایم و تخلفات انجام شده این اقدامات کم است اما اقدامات بسیار خوبی انجام دادند.

اکبری با اشاره به اینکه به منظور تسهیل امور و حفظ اراضی، قانونگذار فرآیند دادرسی را از حوزه امور اراضی حذف کرده است، اظهار کرد: به تناسب اراضی که مورد تعرض قرار می‌گیرد باید امکانات و منابع تخصیص داده شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: جنگلبان منابع طبیعی و نماینده امور اراضی باید امکانات، منزلت اجتماعی و اقتدار داشته باشند و جایگاه امور اراضی نیز در تشکیلات سازمانی باید ارتقا پیدا کند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید