Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: عملیات کاشت مکانیزه کنجد در سطح 850 هکتار از اوایل تیرماه سال جاری در شهرستان خنج آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

 کاشت مکانیزه کنجد در شهرستان خنج

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، علی علی پور سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خنج تصریح کرد: کنجد در شهرستان خنج با استفاده از دستگاه های کودکار-بذرکار به صورت کم خاک ورزی و در بقایای گیاهی کشت می شود.

وی افزود: در روش مذکور میزان بذر مصرفی 6 تا هشت کیلوگرم در هکتار است که نسبت به روش سنتی بیش از 50 درصد در مصرف بذر صرفه جویی می شود.

علی پور ابراز کرد: ارقام کنجد کشت شده شامل داراب، دشتستان و سودانی است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید