Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: انجیر یک برند ملی است که نه تنها شریان حیاتی یک جامعه اقتصادی را به خوبی مدیریت می کند بلکه در دنیا برای ما ارزش افزوده دارد.

صندوق تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری انجیر ایجاد شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، احمد طمراسی در سفر به شهرستان استهبان همراه با برومندی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ابراز کرد: جای صندوق تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری انجیر خالی است و این مقوله باید به جد دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت راه اندازی پروژه نگهداری، احیاء و توسعه انجیرستان ها، افزود: این موضوع با همکاری فرمانداری و مساعدت وزارت جهاد کشاورزی اجرایی می شود علاوه بر این صندوق بیمه کشاورزی ایران نیز از این قبیل پروژه ها استقبال می کند.

طمراسی با بیان ضرورت نگاه شناسنامه ای به انجیر، ابراز کرد: یک طرح ملی، ردیف اعتباری ملی و رفتار ملی باید برای این موضوع باید داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه در بخش باغبانی و سایر بخش ها پدیده ای به نام خشکسالی در قالب حادثه غیرمترقبه مفهوم ندارد و برای ما تر سالی غیرمترقبه است،گفت: به منظور مدیریت خشکسالی باید اقدامات بنیادین صورت گیرد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید