Iranian Agriculture News Agency

رئیس جهاد کشاورزی فارس:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: طرح های تحقیقاتی کشاورزی باید به صورتی باشد که برای تولیدکننده ابزار مزیت اقتصادی فراهم کند.

نقشه راه اقتصادی، برای طرح های تحقیقاتی تهیه شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، احمد طمراسی در اولین نشست شورای تحقیقات کشاورزی استان فارس با تاکید بر ضرورت اقتصادی بودن طرح های کشاورزی، ابراز کرد: باید برای هر کدام از طرح های پژوهشی، نقشه راه اقتصادی و سند اجرایی ارائه شود.

وی افزود: سند اجرایی طرح های پیشنهادی باید همزمان با طرح موضوع، بین مجموعه های دست اندرکار مبادله شود و با پیشرفت طرح، منابع مالی و کنترل های لازم صورت گرفته و هماهنگی بین بخش های مختلف شامل ترویج و امور فرهنگی نیز در حین اجرای طرح صورت گیرد.

این مقام مسئول به اهمیت طرح های مختلف در زمینه های دام، طیور و آبخیزداری اشاره و اظهار کرد: در بخش طیور تولید نژاد آرین که از اولویت های کشور است و بیشتر در استان فارس مورد استقبال قرار گرفته باید به عنوان یک محور پژوهشی عملیاتی شود.

طمراسی؛ هزینه پایین و عدم نیاز به تامین ادوات را از مزایای اجرای طرح های آبخیزداری در بالا دست و سرشاخه ها عنوان کرد.

وی در زمینه شیلات به مزیت تولید بچه ماهی عاری از عوامل بیماری‌زای خاص (SPF) و پرورش میگوی در آب شیرین اشاره کرد.

 بررسی ذخائر آبزیان در منابع آبی استان به منظور برنامه ریزی بازسازی ذخایر از جمله موضوعات تحقیقی مطرح شده در این نشست بود.

طمراسی؛ به مدل رفتاری که در مراکز خدمات جهاد کشاورزی در گذشته های دور پیاده سازی می شد، گریزی زد و افزود: با گذشت زمان این مدل عوض شده و زیرساخت ها به سمت ایجاد جذابیت بیشتر برای شاغلین در ستاد تغییر داده شده است که در نهایت مشکلاتی را ایجاد کرده است از این رو بازسازی این مدل در دستور کار قرار دارد بنابراین باید طرح های ترویج در اولویت قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: به منظور پیشبرد بهتر طرح تحقیقاتی به فراخور نیاز از ظرفیت سایر محققین خارج از مجموعه از جمله اساتید دانشگاه استفاده خواهیم کرد.

در این نشست محسن بذرافشان رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، گزارش جامعی از وضعیت پژوهشی این مرکز و طرح های خاص استانی و همچنین مشروحی از نقشه راه تحقیقات کشاورزی استان فارس را ارائه داد و موضوعات پژوهشی اولویت‌دار در محورهای کشاورزی، آب و خاک، منابع طبیعی و امور عشایر به منظور ارائه به کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان فارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید