Iranian Agriculture News Agency

طمراسی:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر ضرورت ساماندهی مستقل مراکز جهاد کشاورزی، گفت: دستورات وزیر جهاد کشاورزی به عنوان راهبرد سیاست گذاری برنامه اجرایی وقتی محقق می شود که در مراکز جهاد کشاورزی توسط مروجین با استفاده از ابزار ترویج به بهره برداران برسد.

ساماندهی مستقل مراکز جهاد کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، احمد طمراسی در نشست شورای هماهنگی مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و مدیران کل دستگاه های  وابسته که با حضور مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، ابراز کرد: مراکز جهاد کشاورزی باید به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرند و ردیف بودجه مستقل داشته باشند که در این راستا طرحی در حال آماده سازی است.

وی به مدل رفتاری که در مراکز خدمات جهاد کشاورزی در گذشته های دور پیاده سازی می شد، گریزی زد و افزود: بازسازی این مدل در دستور کار قرار دارد از این رو در گام اول سهم مراکز جهاد کشاورزی از سهم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کسر و به طور صد در صد تخصیص داده می‌شود.

او  با اشاره به اینکه بیشترین قدر و سهم تحقق برنامه های کشاورزی ایران به دست مروجین مراکز جهاد کشاورزی محقق می شود، ابراز کرد: در توزیع منابع، رفاه و پرداخت ها پرسنلی که در مراکز جهاد کشاورزی کار می کنند با سایر نقاط دیگر باید متفاوت باشند.

برای حفظ منابع پایه ساختار فرآیندی تغییر کند

طمراسی با اشاره به ضرورت حفظ منابع پایه از جمله زمین، آب، خاک، گونه های جنگلی، گفت: به نظر می رسد به منظور حفظ این منابع نیاز به تغییر ساختار فرآیندی و تدوین قوانین جدید است چرا که این منابع در حال رسیدن به نقطه نگران کننده است.

قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده می شود

وی  اظهار کرد: اول مرداد قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده می شود و تمام اختیارات تنظیم بازار داخلی که مقرر شده بود وزارت صمت به آن رسیدگی کند، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد.

طمراسی با بیان اینکه بخش کشاورزی یک بخش اقتصادی با بهره برداران خصوصی است، افزود: استفاده از ظرفیت تشکل ها و سازمان های غیر دولتی به ایجاد ثبات در بازار محصولات مختلف کشاورزی کمک بیشتری خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از همکاری مناسب سایر دستگاه های اداری با این سازمان نیز سخن گفت و افزود: در راس همه دستگاه ها مجموعه استانداری به ویژه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس در پیشبرد ماموریت های این سازمان نهایت همکاری را دارند که جای تقدیر و تشکر دارد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید