Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر ضرورت استاندارد سازی در روابط عمومی، گفت: هنر هشتم یک علم است و افراد متخصص باید در نظام ارتباطات یکپارچه سازمان فعالیت کنند.

فعالیت های روابط عمومی باید استاندارد سازی شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، احمد طمراسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز روابط عمومی ابراز کرد: مخاطب شناسی، موضوع شناسی، زمان یابی و نحوه طرح مسائل از جمله اقداماتی است که باید توسط روابط عمومی انجام شود.

وی با بیان اینکه روابط عمومی موفق نباید خبرمحور باشد، اظهار کرد: از دیدگاه برخی مدیران، روابط عمومی صرفا در آیینه رسانه دیده می شود که این امر به نظام ارتباطات سازمان، آسیب جدی می زند.

طمراسی با اشاره به اینکه اقدامات جهاد کشاورزی ماهیت اجتماعی دارد و حوزه ارتباطات مردمی نیازمند جامعه شناختی است، بیان کرد: وظایف روابط عمومی در این دستگاه اجرایی جامعیت دارد‌.

وی به ضرورت داشتن پیوست ارتباطی در طرح های اجرایی، ترویجی و آموزشی اشاره کرد و افزود: بازخورد اقدامات صورت گرفته باید نقشه راهی برای آینده باشد از این رو پژوهش و افکارسنجی از ذی نفعان از جمله وظایف روابط عمومی است.

طمراسی با اشاره به اینکه روابط عمومی وکیل مدافع سازمان و مدعی العموم جامعه است،گفت: اقدامات صورت گرفته و دستاوردها باید به جامعه ارائه شود و مدیران ارشد در این زمینه باید با روابط عمومی همکاری داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: علم، تخصص و جامعیت در مجموعه روابط عمومی این سازمان نشان می دهد که مدیران ارشد از گذشته عنایت ویژه ای به هنر هشتم داشته و توانسته اند تیم قوی و شایسته‌ای را کنار هم جمع کنند که حاصل این امر حرکت به سمت استانداردسازی در روابط عمومی است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید