Iranian Agriculture News Agency

همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی؛

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، در ارزیابی سالیانه روابط عمومی سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، معاونت ها، سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه از سوی مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت متبوع به عنوان روابط عمومی پیشگام معرفی شد.

رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس عنوان پیشگام کسب کرد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، روز دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی، علیرضا واحدی پور در جشنواره روابط عمومی های برتر وزارت جهاد کشاورزی لوح تقدیری با امضای  وزیر جهاد کشاورزی و از دست وی دریافت کرد.

دربخشی از  این لوح آمده است: با توجه به کسب مقام برتر در شاخه‌های فعالیت های روابط عمومی در ارزیابی سالیانه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان ها، معاونت ها، سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه از سوی مرکز روابط عمومی و امور بین الملل به عنوان روابط عمومی پیشگام معرفی می‌شوید.

این موفقیت را به جنابعالی تبریک گفته و از تلاش های ارزنده، برنامه‌ریزی و مدیریت مجموعه همکاران تقدیر و تشکر می نمایم. امید است با اتکال به خداوند منان همچنان شاهد موفقیت های شما در توسعه نظام ارتباطی و اطلاع رسانی بخش کشاورزی باشیم.

در آیین مذکور معاونین وزیر، روئسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه همراه با مدیران روابط عمومی خود حضور داشتند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید