Iranian Agriculture News Agency

پاسخ به شبهات مطرح شده در گفتگو با ایانا؛

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ارتباط با شبهات وارد شده به آمار جوجه ریزی و تولید مرغ توسط وزارت جهاد کشاورزی گفت: این آمار از سامانه های مختلف از جمله سامانه سماسط، جی ای اس دامپزشکی و ثبت کشتار مرغ در کشتار گاه ها، توسط هر مرجع نظارتی قابل رصد است.

آمار وزارت جهاد کشاورزی از سامانه‌های مختلف قابل راستی آزمایی است

حسین پژمان در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان فارس ابراز کرد: از اول آبان ماه نهاده‌های مورد نیاز مرغداری ها به صورت  ۱۰۰ درصد توسط وزارت جهاد کشاورزی و از طریق سامانه بازارگاه تامین شده است اما ممکن است شرکت های حمل و نقل در انتقال نهاده کم کاری کنند.

وی با اشاره به اینکه با هدف تنظیم بازار مرغ وزارت جهاد کشاورزی شیوه نامه جدیدی ابلاغ کرده است، تصریح کرد: در این شیوه نامه  طول دوره پرورش مرغ گوشتی از ۴۰ به ۴۵ روز افزایش یافته تا مرغ با اوزان بالاتر بارگیری شود و  نیز هر واحد مجاز به ۱۰ درصد جوجه ریزی مازاد شده است تا با افزایش تولید به کاهش نوسانات قیمت مرغ کمک شود.

پژمان با اشاره به چگونگی راست آزمایی میزان جوجه ریزی اظهار کرد: در سامانه سماصط، مرغدار بر اساس پیش بینی نیاز بازار و شرایط اقتصادی پیش رو اقدام به ثبت نیاز جوجه ریزی می کند و درخواست مرغدار توسط اتحادیه مرغداران تایید می شود و در ادامه توسط همکاران دامپزشکی با کنترل آمار و اطلاعات و اسناد از جمله اسناد خرید جوجه کنترل،  اجازه ورود جوجه به فارم را  صادر می کنند.

وی با بیان اینکه در طول دوره پرورش نیز بر اساس شیوه نامه ارسالی وزارت جهاد کشاورزی گروه نظارت متشکل از کارشناس امور دام جهاد کشاورزی و دامپزشکی صحت جوجه ریزی را کنترل می کنند، افزود: براساس شیوه نامه میزان مرغ آماده کشتار نیز باید راست آزمایی شود که در این مسیر نیز کارشناسان سازمان دامپزشکی بر میزان ورود مرغ به کشتارگاه و ثبت میزان گوشت مرغ تولیدی نظارت دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکید کرد: در یک ماه اخیر نیز اکیپ نظارت جهاد کشاورزی، صمت و دامپزشکی بر این فرآیند نظارت دارند که مرغداران در مقابل نهاده دریافتی، گوشت مرغ تولیدی را تحویل دهند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید