Iranian Agriculture News Agency

رئیس دفتر محیط زیست و سلامت غذا در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: استفاده از آب شیرین کن روی چاه های کشاورزی ممنوع است چرا که با تولید پساب، خطرات زیست محیطی را به همراه دارد.

ممنوعیت نصب آب شیرین کن روی چاه‌های کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمد مهدی غیاثی تصریح کرد: خشکسالی در دهه های اخیر موجب کاهش شدید کمیت و کیفیت آب موجود در دشت‌ها شده است از این رو استفاده از آب شیرین کن مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت.

به گفته وی، پساب حاصل از فعالیت آب شیرین کن ها، بر بافت فیزیکی خاک تاثیر گذاشته و آن را از بین می برد و موجب آلودگی آب های زیرزمینی نیز می‌شود.

غیاثی افزود: به منظور صیانت از منابع آب و حفظ محیط زیست از جمله جلو‌گیری از اُفت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی، ممانعت از تخلیه و رهاسازی شورابه ها و پساب‌های خروجی آب شیرین‌کن‌ها  به محیط های پذیرنده مثل آبراهه ها، دشت ها و ... که موجب افزایش شوری و نهایتا ایجاد پدیده فرونشست زمین و فروچاله و مرگ آبخون‌ها می‌شود، نصب دستگاه‌های آب شیرین کن روی چاه‌های آب کشاورزی ممنوع است.

او با اشاره به اینکه نصب آب شیرین کن در صورت دریافت مجوز و استفاده از تکنولوژی های نوین مطابق با الزامات زیست محیطی مجاز است، ابراز کرد: با اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی و تصویب در کمیته مدیریت منابع آب و کمیسیون صدور پروانه های شرکت های آب منطقه ای نسبت به صدور پروانه تصمیم گیری می‌شود.

غیاثی عنوان کرد: با توجه به ادامه خشکسالی ها، فرسایش خاک و بحران کم آبی، افزایش تولیدات گلخانه ای موضوعی اجتناب ناپذیر است چراکه برای دستیابی به موفقیت بیشتر، راهی جز حرکت به سمت کشاورزی درون زا، تولیدمحور و اشتغال زا وجود ندارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید