Iranian Agriculture News Agency

خرد:

مجری راه اندازی سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی کشورگفت: با پایگاه اطلاعات مکانی ارائه خدمات به بهره برداران بخش کشاورزی شفاف سازی و به طور دقیق مکانیزه می شود.

شفاف سازی خدمات با پایگاه اطلاعات مکانی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، مهرزاد خرد در نشست ویدئو کنفرانسی با حسین پژمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، تصریح کرد: کشور ما امروزه نیازمند مدیریت بهتر در عرصه کشاوزری است؛ مدیریتی که مبتنی بر ابزارهای هوشمند باشد که لازمه این امر داشتن یک پایگاه اطلاعات مکانی خواهد بود.

به گفته وی؛ پایگاه اطلاعات مکانی در طرح سیستم یکپارچگی اطلاعات کشاورزی اساسی ترین و مهم ترین پایگاه اطلاعاتی است.

به اعتقاد خرد؛ سیستم یکپارچه در بخش کشاورزی برای رسیدن به امنیت غذایی، تولید با حفظ منابع پایه، مدیریت و پایش این بخش و تقویت معیشت بهره برداران برنامه‌ریزی شده و در حال تکمیل است.

وی با اشاره به اینکه در پهنه ها علاوه بر پایگاه مکانی یک شبکه پایگاه داده های محیطی نیز وجود دارد، ابراز کرد: این شبکه هوشمندی که در واحدهای تولیدی قرار دارد اطلاعات مربوط به حریم هر پهنه را تصدیق می کند و در نهایت به کشاورز به عنوان یک مدیر یا راهبر سیستم توصیه می کند که چه محصولی در چه زمانی و چه نقطه ای کشت شود.

او با بیان اینکه به منظور کمک به کشاورزان در برنامه ریزی کشت محصول از پایگاه داده مکانی و محیطی و سیستم های هوشمند استفاده می شود، اظهار کرد: در حال حاضر که سرعت کار اهمیت دارد ترسیم نقشه بر مبنای یک به پنج هزار است و در زمان تهیه سند این نقشه ها باید به دقت یک به دو هزار برسد.  

این مقام مسئول افزود: مقرر شده که پایه و اساس پایگاه مکانی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نقشه راه و سند اصلی قرار گیرد و کاداستر بر اساس این نقشه ها عملیاتی شود.     

"ستاد تقویت و تجهیز مراکز" احیا شد

مجری راه اندازی سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی کشور به احیای ستاد تقویت و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی به دستور وزیر جهاد کشاورزی گریزی زد و گفت: مسئولین پهنه در خط مقدم تولید قرار دارند از این رو به دنبال راهکارهایی به منظور بهبود شرایط رفاهی این افراد هستیم.

خرد  اضافه کرد: با کمک اطلاعات توصیفی برگرفته از سامانه های پهنه بندی و یا اطلاعات مدیران پهنه در کشور اتفاق بزرگی افتاده و تا امروز حدود 12 میلیون هکتار نقشه های اراضی کشاورزی دیجیت شده است.

به گفته وی؛ دیجیت نقشه های اراضی کشاورزی بستری برای برنامه ریزی های آینده است به همین منظور تا کنون 90 درصد از اراضی کشاورزی در استان فارس دیجیت شده که نیاز مند به روز رسانی است.

او افزود: اطلاعات مربوط به تولید در تک تک قطعات کشاورزی ثبت می شود بر این اساس قطعه زمین کشاورزی کد یونیک  و مالک آن کد ملی دارد و برای محصول تولیدی، کدینگ جهانی و "ملی کد" تعریف می شود بنابراین در سیستم به راحتی قابل تشخیص است که چه محصولی توسط چه شخصی در کدام زمین تولید شده است.  

مجری راه اندازی سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی کشور اظهار کرد: در این پایگاه که قطعا در یکی دوماه آینده شکل می گیرد لایه اصلی خاک ایران، لایه اصلی تناسب اراضی کشاورزی که استعداد قابلیت و پتانسیل اراضی را مشخص می کند بارگذاری می شود و تمام لایه هایی که پایه و اساس مکانی دارند روی این سیستم سوار می شوند و امکان مدیریت، تحقیق، پژوهش و آموزش را تسهیل می کند.

در نشست "ویدئو کنفرانسی بانک اطلاعاتی مکانی استان فارس"، کیوان کشاورز معاون مرکز آمار و فن آوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، حسین صبوری پور معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی و حسین صحراییان جهرمی رئیس دفتر فن آوری های نوین و جمعی از مسئولین و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها حضور داشتند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید