Iranian Agriculture News Agency

در آئینی با حضور سرهنگ ابراهیم حسن آبادی فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی کشور و سرهنگ تقی ایروانی مشاور رئیس سازمان امور اراضی کشور، "سرهنگ علیرضا کشاورزی" به عنوان فرمانده یگان حفاظت اراضی استان فارس معرفی شد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان فارس معرفی شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، روز چهارشنبه بیست و ششم آذرماه در این آئین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره اینکه فارس با وسعت زیاد ۱۲۲ هزار کیلومتر مربعی و اقلیمی متنوع دارای  ۲۸۰ هزار نفر بهره بردار و بیش از صد زمینه شغلی است که بستر اصلی همه این کار ها عرصه خاک و زمین هست، تصریح کرد: علی رغم کمبودها و نارسایی ها، همکاران امور اراضی با همت والا برای انجام وظایف محوله گام بر می دارند.

حسین پژمان افزود: استان فارس 10 درصد از غذای کشور را تامین می‌کند که به منظور حفظ و ارتقای این جایگاه توجه به سه بستر آب، خاک و منابع ژنتیکی در دستور کار قرار دارد و خاک به عنوان بستر تولید مورد توجه بیشتری است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت و حساسیت حوزه امور اراضی، افزود: همکاران این حوزه باید بیش از سایر حوزه ها مجهز به علم باشند و نسبت به قوانین آگاه باشند.

پژمان با بیان اینکه بخشنامه و دستورالعمل های ارسالی، پیوست فنی و اجرایی ندارد، اظهار کرد: باید برای ارزیابی عملکرد مدیران استانداردهایی تعریف شود و در کنار آن ابرازهایی نیز وجود داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از رئیس امور اراضی این سازمان خواست تا افق اصلی پنج ساله کار خود را مشخص، اقدامات صورت گرفته را مستند سازی و چالش ها را به موقع اعلام کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید