Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعلام کرد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: سطح ابلاغی کشت جو در استان فارس 160 هزار هکتار است که تاکنون در سطحی بیش از 85 هزار هکتار کشت صورت گرفته است.

کشت 85 هزار هکتار جو در استان فارس

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، حسین پژمان تصریح کرد: کاشت جو به صورت دیم و آبی هر کدام  در سطح 80 هزار هکتار در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی؛ طرح انتخاب مشارکتی ارقام در مناطق مختلف استان فارس توسط کارشناسان جهاد کشاورزی اجرا شده است و ارقام جو ویلما، جلگه، نیمروز و اکسین در منطقه در حال توسعه هستند.

پژمان با اشاره به اینکه سال گذشته ۴۷۰ هزار تن جو از سطحی بالغ بر ۱۸۵ هزار هکتار در استان فارس برداشت شد، ابراز کرد: پیش بینی می شود امسال حدود ۴۵۰ هزار تن جو  از سطح 160 هزار هکتار تولید شود.

ساماندهی ظرفیت های بخش کشاورزی با هدف ارتقای رضایت ذی نفعان بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گریزی به رویکردهای خود زد و گفت: حوزه کشاورزی ذی نفعان بسیار زیادی دارد که از جمله بهره برداران، تشکل ها، کارخانجاتی که مواد اولیه را برای بخش کشاورزی تولید می کنند و مجموعه و زنجیره ای هستند که در کنار هم تولید را شکل می دهند.

وی با اشاره به اینکه رویکرد عمومی و اختصاصی در دستور کار قرار دارد، ابراز کرد: بخش کشاورزی استان فارس ظرفیت های زیادی اعم از اقلیم چهار فصل، امکانات و زیرساخت های بسیار خوب، منابع خاکی خوب و نیروهای متخصص که ساماندهی این ظرفیت ها با هدف ارتقای رضایت ذی نفعان بخش کشاورزی و در نتیجه افزایش امنیت غذایی و اقتدار ملی رویکرد اختصاصی من است.

پژمان؛ مجموع کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس را از دیگر ذی نفعان برشمرد و افزود: جلب رضایت همکاران و تامین امکانات رفاهی و بهداشتی آنان به گونه ای که احساس آرامش داشته باشند رویکرد عمومی است که در دستور کار قرار دارد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید