Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور اداری جهاد کشاورزی فارس:

مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: مجوز تبدیل وضعیت 789 نفر از کارکنان این سازمان که در قالب استخدام ناظرین بخش کشاورزی جذب شده اند از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی صادر شد.

ناظرین جدید الاستخدام حکم رسمی قطعی می‌گیرند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، سید عباس رضوی نژاد تصریح کرد: بیش از  900 نفر از کارکنان شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از قانون استخدامی مهندسین ناظر به کار گرفته شده اند.

وی افزود: با پیگیری های به عمل آمده، ارسال صورتجلسات کمیته سرمایه انسانی استان فارس و مدارک مورد نیاز به ستاد وزارت مجوز تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی  بالغ بر 87 درصد از این افراد اخذ شد.

رضوی نژاد ابراز کرد: همکاران مذکور دوره سه ساله رسمی آزمایشی را گذرانده، پس از اخذ تاییدیه از هسته گزینش و بررسی پرونده ها توسط کمیته سرمایه انسانی استان، برای اخذ تاییدیه نهایی به کمیته سرمایه انسانی وزارت خانه ارسال و تاییدیه این افراد صادر شد.

مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه به منظور اخذ کد استخدامی رسمی قطعی باید مستندات این همکاران در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور بارگذاری شود، گفت: این مدیریت پیگیر اخذ مجوز استخدام رسمی قطعی همکاران است و نیازی به مراجعه حضوری و یا پیگیری از سوی این عزیزان نیست.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید