Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: استاندارد سازی بیش از 9000 پرونده بایگانی کارکنان این سازمان در دستور کار قرار دارد.

استاندارد سازی  بایگانی پرسنلی در جهاد کشاورزی فارس

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، سید عباس رضوی نژاد تصریح کرد: از استراتژی های تدوین شده مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ساماندهی و استاندارد سازی بایگانی پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشستگان این سازمان است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت منابع انسانی بر حسب فعالیت های خود اسناد و مدارک خاصی را ایجاد می کندکه جنبه اداری و حقوقی برای کارکنان دارد، افزود: کنترل نظام‌مند اسناد مذکور از لحظه ایجاد و یا دریافت تا پردازش، سازمان‌دهی، ذخیره ‌سازی و بازیابی  بسیار مهم است و با توجه به مرتبط بودن به نیروی انسانی ارزش نگهداری بالایی دارند.

 رضوی نژاد ابراز کرد: در این راستا با هدف صرفه جویی و استفاده از امکانات موجود، در یک برنامه زمان بندی مشخص با استفاده از توان کارشناسی همکاران مدیریت امور اداری نسبت به ساماندهی، ثبت بانک اطلاعاتی و نوسازی اقدام شده است.

مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهارکرد: استقرار بایگانی الکترونیک به عنوان یک نیاز شناخته شده است، بنابراین تبدیل، ثبت و ذخیره تمام اطلاعات مبتنی بر کاغذ در بخش اداری  به داده های الکترونیکی از برنامه های پیش روی این مدیریت است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید