Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس ضمن اظهار خرسندی از اجرای مدل تعالی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، گفت: برنامه محور بودن این سازمان قابل تقدیر است.

برنامه محور بودن جهاد کشاورزی فارس قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در نشست با شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، تصریح کرد: باید سمت و سوی ما به گونه ای باشد که در همه دستگاه ها چنین مدلی را داشته باشیم و بر حسن اجرای این مدل نظارت شود چرا که ضمانت اجرایی آن هم مهم است.

وی ابراز کرد: تعالی سازمانی خیلی مبسوط تر از ارزیابی است چرا که تبیین هدف، تدوین استراتژی، برنامه ریزی و سیاست اجرایی را در دستور کار دارید و پس از آن ارزیابی صورت می گیرد از این رو مجموعه کاملی از یک روند برنامه ریزی را اجرا می کنید. 

نوروزی با اشاره به اهمیت ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اظهار کرد: مدل تعالی سازمانی با استفاده از خرد همه همکاران و متخصصین مجرب انجام شده است اما آنچه اهمیت دارد که ما بتوانیم نتیجه خوب آن را در جشنواره شهید رجایی ببینیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه عملیاتی کردن محورهایی که در شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد مدنظر است کار دشواری است چرا که یک سری موانع ساختاری در دستگاه هایی اجرایی وجود دارد و نتیجه اش این است که نمره دستگاه در شاخص های عمومی کم می شود، اظهار کرد: بنابراین اگر بتوانیم چنین مدل هایی را در دستگاه خود اجرا کنیم قطعا یک همگرایی به وجود خواهد آمد و غیرممکن است این مدل خوب اجرا شود و در ارزیابی عملکرد استان فارس نمره پایینی کسب کند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید