Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از برداشت ارزن از سطحی بالغ بر یک 185 هکتار در این شهرستان خبر داد و گفت: از این سطح بیش از 400 تن ارزن تولید شده است.

تولید 400تن ارزن در مرودشت

به گزارش خبر نگار ایانا در استان فارس، عزیز رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت با بیان اینکه ارزن  سازگار با مناطق گرم و خشک است، تصریح کرد: دوره رشد کوتاه و مصرف کم آب و زودرس بودن، توسعه کشت این گیاه را در برخی نقاط شهرستان مرودشت که از لحاظ مواد غذایی ضعیف تر هستند، مناسب کرده است.

وی با بیان اینکه کشت این گیاه در تناوب و تغییر الگوی کشت مناسب ارزیابی می شود، ابراز کرد: کاشت ارزن در اراضی کم بازده بسیار حائز اهمیت است.

رحیمی اظهار کرد: میانگین عملکرد دانه  ارزن در شهرستان مرودشت 2.5 تن در هکتار بود که از دانه آن در تعذیه طیور و همچنین از کاه آن به منظور تعلیف دام ها استفاده می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت با تاکید بر اینکه ارزن سازگاری بسیار خوبی با خاک ورزی حفاظتی دارد، یادآور شد: در خاک ورزی حفاظتی بعد از جمع آوری کلش غلات زمستانه و بدون بهم زدن کرت های ایجاد شده، با استفاده از گاوآهن پنجه غازی یا چیزل (کولتیواتور) اقدام به دو شخم عمود برهم کرده و سپس اقدام به بذرکاری می کنند.

مرودشت در ۴۵ کیلومتری شمال شیراز قرار دارد

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید