Iranian Agriculture News Agency

به منظور رشد و استقرار الگوی تعالی؛

معاون بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: ارزیابی عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس هر سال حداقل یک بار بر اساس شاخصه های ارزیابی عملکرد انجام می شود.

جهاد کشاورزی شهرستان های فارس سالیانه ارزیابی می شوند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، حسن قاسمی مزیدی در یک نشست مشترک با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین تصریح کرد: موافقت نامه های مالی در سال مورد ارزیابی و الگوی تعالی سازمانی تدوین شده از مبانی شاخصه های ارزیابی عملکرد جهاد کشاورزی شهرستان ها هستند.  

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ارزیابی طرح ها و اقدامات انجام شده به منظور رشد و استقرار الگوی تعالی در سازمان انجام می شود، اظهار کرد: علاوه بر فعالیت های انجام شده در قالب موافقت نامه ها، اقدامات شاخص دیگر نیز که توسط کارکنان در طول سال انجام می گیرد بررسی و به عنوان نقاط قوت منعکس خواهد شد.

او تاکید کرد: طرح های مختلف در زیر بخش های امور فنی و زیر بنایی، زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، آموزش و ترویج، امور دام و شیلات، امور اراضی، صنایع و مکانیزاسیون، امور مالی و امور اداری با بررسی مستندات، گزارش ها و بازدید های میدانی بررسی می شوند.

به گفته وی نتایج حاصل از این ارزیابی ها در قالب گزارش های تحلیلی و آماری از نقاط قوت یا مسائل و مشکلات در مسیر اجرای طرح ها پس از نهایی شدن برای الگو برداری یا رفع نقص در اختیار مدیران سازمانی و شهرستان قرار داده می شود.

قاسمی با بیان اینکه همدلی و تعامل کارکنان به عنوان راه کار عبور از شرایط سخت است، افزود: مدیرانی موفق هستند که بتوانند پرسنل خود را برای دستیابی به اهداف و اولویت های سازمانی، سازماندهی کنند.

معاون بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر حق مطالبه گری برای مردم، ابراز کرد: مردم از طرق مختلف و سامانه های ارتباطی گوناگون مانند سامانه سامد استانداری، سازمان بازرسی کل کشور و پاسخگویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی می توانند درخواست و شکایت های خود را ارسال و پیگیری کنند .

ارزیابی عملکرد سال 1398مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین با حضور کارشناسان ارزیابی مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس سه شنبه بیست و نهم مهر ماه عملیاتی شد .

قیروکارزین در ۱۶۹ کیلومتری جنوب غربی شیراز واقع شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید