Iranian Agriculture News Agency

با حضور معاون سازمان امور عشایر کشور؛

با حضور بهرام میرآخورلی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر کشور، دو پروژه تامین آب شرب سایت اسکان عشایر فارس به بهره‌برداری رسید.

پروژه تامین آب شرب سایت اسکان عشایر فارس

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، این پروژه‌ها با اعتباری افزون بر چهار میلیارد تومان در شهرستان‌های قیروکارزین و جهرم به بهره‌برداری رسید.

در پروژه تامین آب شرب سایت اسکان عشایر بست میل مبارک آباد شهرستان قیرو کارزین ۳۰۰ متر حفر و تجهیز یک حلقه چاه آهکی، ۹ کیلومتر اجرای خط انتقال آب، 2500متر اجرای شبکه توزیع آب صورت گرفته است.

همچنین در این پروژه یک باب موتورخانه و مخزن بتنی ذخیره آب ۱۰۰ متر مکعبی احداث شده و ۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط برق اجرا شده است.

در پروژه تامین آب شرب سایت اسکان عشایر شهرستان جهرم نیز ۳۰۰ متر حفر و تجهیز یک حلقه چاه آهکی، سه کیلومتر اجرای خط انتقال آب، احداث یک باب موتورخانه ۲۶ متر مربعی و احداث مخزن ذخیره آب ۱۰۰ متر مکعبی صورت گرفته و سه کیلومتر شبکه فشار متوسط برق اجرا شده است.

شهرستان قیرو کارزین به مرکزیت قیر در فاصله ۱۶۹ کیلومتری جنوب غرب شیراز و شهرستان جهرم در فاصله ۱۹۳ کیلومتری از جنوب شرق شیراز واقع شده است

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید